304 ΠΕΒ304 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ.: 24250-22691  &  24250-22692 - ΦΑΞ : 24250-23540
Email: 304pebinf@army.gr
====================================
304 MILITARY DEPOT - VELESTINO - GREECE
Phone Nr.: +302425022691  +3024222692 - FAX   Nr : +302425023540
Email: 304pebinf@army.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου